Thông tin địa điểm Đàng Ngoài .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Đàng Ngoài

Đàng Ngoài

Diễn biễn lịch sử

Đàng Ngoài hay Bắc Hà, là tên gọi bắt nguồn từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh vào thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18, chỉ phần lãnh thổ nước Đại Việt từ sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) trở ra Bắc. Tên gọi Đàng Ngoài được dùng để chỉ vùng kiểm soát bởi vua Lê - chúa Trịnh, vốn nằm gần Trung Quốc hơn so với Đàng Trong hơn nên mới có tên gọi này. Kinh đô Đàng Ngoài là Thăng Long.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Sự kiện liên quan

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 - 1769)

Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền Đàng Ngoài suy sụp. Vua Lê chỉ còn là cái bóng mờ trong cung cấm. Phủ chúa quanh năm hội hè, phung phí tiền của. Quan lại, binh lính hoành hành, đục khoét nhân dân. Ruộng đất của nông dân bị địa chủ,...

Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751)

Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (hay còn gọi là quận Hẻo) là một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn vào giữa thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa lấy núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) làm căn cứ và lan ra các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang....

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu.

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1471 - 1751)

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu là một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn vào giữa thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa xuất phát từ Đồ Sơn (Hải Phòng), di chuyển lên Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh), uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn...

Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh (1786 - ?)

Sau khi đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm và đuổi Nguyễn Ánh khỏi đất Gia Định, Nguyễn Huệ được Nguyễn Nhạc giao nhiệm vụ chỉ huy quân Tây Sơn tiến đánh quân Trịnh ở Phú Xuân....

Quân Thanh xâm lược nước ta (1788 - ?)

Sau khi Nguyễn Huệ lật đổ chính quyền họ Trịnh và rút quân về Nam, tình hình Bắc Hà rối loạn. Vua Lê Chiêu Thống bất tài, dựa vào Nguyễn Hữu Chỉnh để đánh dẹp những cuộc nổi loạn của con cháu họ Trịnh, sau đó bị Chỉnh thao túng...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết