Thông tin địa điểm Hoa Lư .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hoa Lư

Hoa Lư

Diễn biễn lịch sử

Hoa Lư nay là xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội chừng 100km về phía Nam theo Quốc lộ 1A. Đây là kinh đô thuộc các triều đại nhà Đinh- Đinh Tiên Hoàng (968-980), nhà Tiền Lê-Lê Đại Hành (980-1009). Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, gọi là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư làm kinh đô của đất nước. Hoa Lư ghi các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống - dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Bản đồ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi vua (968 - ?)

Năm 944 Ngô Quyền mất, năm 945 Dương Tam Kha chiếm ngôi. Nhiều quan lại cựu thần của Ngô Quyền đã nổi lên chống lại Dương Tam Kha, thổ hào các nơi cũng đua nhau nổi dậy. Từ năm 966, hình thành đầy đủ 12 sứ quân chiếm giữ các...

Tranh vẽ Hoàng đế  Lê Đại Hành

Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư (980 - 1009)

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên làm vua, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó Vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vua nhỏ, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về...

Chiếu dời đô-bản dịch của Viện khoa học xã hội Việt Nam

Lý Thái Tổ dời đô về Đại la, đổi tên thành Thăng Long (1010 - ?)

Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập. Năm 1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, ông ban hành chiếu dời đô để chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) vể Đại La (Hà Nội ngày nay) và...

Nam Việt Vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang (979 - ?)

Đầu năm 979, Đinh Liễn quá tức giận nên đã sai người ngầm giết chết Hạng Lang. Để nguôi lòng cha mẹ, Đinh Liễn đã dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô Hoa Lư tỏ ý ân hận vì việc này...

Nhân vật liên quan

Lý Thái Tông

Lý Thái Tông (1000 - 1054)

Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã và có tên khác là Lý Đức Chính, là con trai trưởng của vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, con gái Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Ông là là vị hoàng đế thứ hai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết