Chi tiết Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị (1972 - 1973)

Thành cổ Quảng Trị ghi dấu 81 ngày đêm lịch sử trong chiến dịch Quảng Trị

Diễn biễn lịch sử

Diễn ra từ ngày 28.6.1972 đến ngày 31.1.1973, chiến dịch phòng ngự Quảng Trị là chiến dịch phòng ngự của quân giải phóng (QGP)miền Nam Việt Nam tại thị xã Quảng Trị (nay là tỉnh Quảng Trị) và vùng ven, đánh trả cuộc phản công của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) được không quân và hải quân Mĩ yểm trợ, bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị, phục vụ yêu cầu của đấu tranh chính trị ngoại giao tại Hội nghị Pari (1968 -1973).

Địa điểm liên quan

Quảng Trị

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Từ thời Hùng Vương - An Dương Vương, vùng Quảng Trị ngày nay được cho là thuộc lãnh địa bộ Việt Thường của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. Đầu thời Hán thuộc (từ năm...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết