Chi tiết Pháp tuyên bố toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Pháp tuyên bố toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp (1867 )

Pháp tuyên bố toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp

Diễn biễn lịch sử

Tháng 6 năm 1867, đương lúc Phan Thanh Giản giữ chức Kinh lược sứ Nam Kỳ và Tổng đốc Vĩnh Long, thì nhận được tối hậu thư của tên thực dân De Lagrandière, buộc ông phải nhường luôn ba tỉnh miền Tây còn lại của Nam Kỳ cho giặc. Giữa lúc đang nghị hòa, thì thành Vĩnh Long đã bị Pháp chiếm ngày 20-6-1867, kế tới là Châu Ðốc (22-6-1867) và Hà Tiên (24-6-1867). Như vậy chỉ vỏn vẹn có 5 ngày, ba tỉnh còn lại của Nam Kỳ đã bị Pháp chiếm.

Nhân vật liên quan

Phan Thanh Giản (1796 - 1867)

Phan Thanh Giản tự Tĩnh Bá, Đạm Như, hiệu Ước Phu, Lương Khê; là một danh sĩ, một đại thần triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh ngày 12 tháng 10, năm Bính Thìn (1796) tại làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long,...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết